Conferința IFSGen 2022

Congresul Național al Istoricilor Români

În perioada 8 – 10 septembrie 2022, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, împreună cu Academia Română și Comitetul Național al Istoricilor din România, a organizat ediția a III-a a Congresului Național al Istoricilor Români. 

IFSGen a propus pentru acest congres secțiunea Femeia în spaţiul românesc (sec. XVIII-XXI). Ipostaze, percepţii şi reprezentări.

Comunicările susținute au oferit teme de reflecţie şi de discuţie legate de ipostazele, percepţiile şi reprezentările femeii în spaţiul românesc. Au fost abordate teme referitoare la caracteristicile, particularităţile şi traiectoriile feminine pe câteva direcţii orientative din care amintim:
    1) Surse şi resurse privind istoria femeii şi studiile de gen;
    2) Figuri feminine emblematice;
    3) Statutul social al femeii – între acceptare şi excludere;
    4) Ipostaze feminine între public şi privat;
    5) Reprezentări ale femeii în instanţele de judecată civile şi bisericeşti;
    6) Percepţii ale femeii în literatură, artă, presă etc.;
    7) Mobilizări feminine (asociaţii, reuniuni, societăţi);
    8) Femei împotriva violenţei (răscoale, revoluţii, războaie);
    9) Promovarea egalităţii de gen;
    10)  Contribuţia femeilor la construirea identităţilor teritoriale (locale, regionale, naţionale);
    11) Migraţia feminină;
    12) Femei şi leadership;
    13) Impactul modernizării şi globalizării asupra rolurilor femeilor şi construcţia identităţii acestora.

Mai multe informații găsiți pe site-ul congresului: http://cnir.conference.uab.ro/

Masa rotundă: Istoria femeilor și identitatea de gen în România: direcții și teme de cercetare

Masa rotundă organizată cu același prilej a propus o dezbatere asupra stadiului cercetărilor din domeniul istoriei femeilor și a identității de gen din România, o completare de fapt a secțiunii Femeia în spațiul românesc (sec. XVIII-XXI). I

În cadrul evenimentului participanții au abordat aspecte precum: principalele teme și direcții de cercetare din domeniul studiilor de gen; progresul cercetărilor în istoriografia românească actuală; necesitatea dialogului interdisciplinar, dar și posibilele integrări ale domeniului la nivelul curriculei din învățământul preuniversitar și universitar. Vizăm și dezbaterea necesității unei sinteze de istoria femeilor.

ro_RO