Noutăți editoriale

Cu bucurie anunțăm apariția Suplimentului LX al Anuarului Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, pe anul 2021.

Volumul este coordonat de cerc. șt. II dr. Daniela Deteșan de la Institutul de Istorie „George Barițiu” și dr. Claudia Septimia Sabău, documentarist la Muzeul de Istorie al Universității  Babeș-Bolyai (Direcția Patrimoniu Cultural Universitar).

Acest număr special intitulat Femeia între tradiția și modernitatea românească (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX). Interogații, realizări, perspective reprezintă o invitație la cunoașterea trecutului femeilor.

Studiile semnate de cercetători, cadre didactice universitare, muzeografi, arhiviști, doctoranzi, reprezintă o parte dintre contribuțiile prezentate la secțiunea dedicată istoriei femeii din cadrul conferinței internaționale „Modernism, modernizare, modernitate. Perspective istoriografice și metodologice”, organizată cu prilejul Zilelor Academice Clujene la Cluj-Napoca între 13-15 octombrie 2021.

Contribuțiile ne arată dinamismul unui câmp de cercetare în continuă descoperire și inovație. Avem convingerea că textele reunite aici vor deschide piste noi de cercetare, care, sperăm, vor putea fi explorate într-un viitor cât mai apropiat.